Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Tổng quan về hệ thống cầu dẫn và cửa kín nước trên tàu chở 4.900 ô tô. Nghiên cứu phương án xây dựng chương trình điều khiển / Nguyễn Đức Tiến; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: