Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động điều khiển từ xa cho động cơ diesel chính trên các tàu thuỷ cỡ vừa và nhỏ ở Việt Nam / Trương Văn Đạo; Nghd.: Đặng Văn Uy

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: