Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Nghiên cứu quy trình lắp đặt hệ trục chân vịt trên các tàu thuỷ đóng mới. / Phạm Tiến Hùng.; Nghd.: TS. Trương Văn Đạo

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: