Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Đánh giá tình hình tài chính và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 / Nguyễn Đức Quân; Nghd.: PGS. TS. Vũ Trụ Phi

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: