Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng của các phương tiện di động trong hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Thị Quỳnh Hương

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: