Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi cục thuế huyện Kiến Thụy, Tp Hải Phòng / Phạm Ngọc Tân; Nghd.: Vũ Trụ Phi

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: