Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc tựa theo từ thông Rotor với phương pháp điều chế vector không gian / Nguyễn Tiến Ban; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: