Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đăng kiểm Việt Nam
Hướng dẫn áp dụng hệ thống qui phạm phân cấp tàu biển 2003: Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. T.1, Phần 2 : Kết cấu thân tàu và trang thiết bị (tàu dài từ 90m trở lên) / Đăng kiểm Việt Nam
H. : Knxb, 2003
250tr. ; 30cm
Call Number: 623.82 HƯƠ(1) 2003
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 05583-4
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Cơ học kết cấu tàu thuỷ. Phần 1, Cơ học kết cấu thân tàu và công trình nổi / Trần Công Nghị, Trần Văn Vân, Ngô Quý Tiệm
Cơ học chất lỏng kỹ thuật / Trường Đại học Hàng hải
Sử dụng Autocad 2004. Tập 1, Cơ sở thiết kế hai chiều / Nguyễn Hữu Lộc
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận