Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Rahmstory, S
Khí hậu biến đổi: Thảm kịch vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại / S. Rahmstory, Hans J. Schellnhuber
H. : Nxb Trẻ, 2008
245tr. ; 18cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 00191-2
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Hoá học vô cơ. T. 2, Các nguyên tố hóa học điển hình / Hoàng Nhâm
Hoá học vô cơ. T. 1, Lí thuyết đại cương về hóa học / Hoàng Nhâm
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận