Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn, Văn Tiến
Giáo trình thanh toán quốc tế / Nguyễn Văn Tiến
H. : Thống kê, 2008
591tr. ; 22cm
Call Number: 382 GIA 2008
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 03123-7
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương / Vũ Hữu Tửu
Giáo trình thanh toán quốc tế / Đinh Xuân Trình
Cẩm nang thanh toán quốc tế bằng L/C/ Nguyễn Văn Tiến
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận