Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phạm, Thị Ninh Hương
Lựa chọn phương án bố trí tàu làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến vào quý IV năm 2008 cho đội tàu dầu của công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO / Phạm Thị Ninh Hương; Nghd.: Ths.Hồ Thị Thu Lan
Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008
898 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 07306
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Tin học ứng dụng văn phòng / Phùng Văn Ổn
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu Vosco giai đoạn 2010-2015 / Nguyễn Kim Trung; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi
Lập kế hoạch tiền lương và phương pháp tính lương cho cán bộ công nhân viên tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu năm 2011 / Phạm Thị Thu Hằng; Nghd.: Ths. Lê Thị Nguyên
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận