Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Hải Nam
Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Vosco năm 2007 / Nguyễn Hải Nam; Nghd.: Ths. Phạm Thế Hưng
Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008
81 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 07285
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Toán học cao cấp. T. 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
9 cách làm giàu / Tạ Bích Loan, Nguyễn Trương Quý, Bùi Lan Hương
Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam(Vosco) năm 2009 / Nguyễn Thị Thanh Tâm; Nghd.: ThS. Phạm Thế Hưng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận