Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình kinh tế học quốc tế / Trường đại học kinh tế quốc dân
H. : Đại học kinh tế quốc tế, 1996
173tr. ; 19cm
Call Number: 337 GIA 1996
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 01537-8
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vv 00679-86, Pm/vv 03790-1
Tổng số bản: 12
Số bản rỗi: 12 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Hỏi đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học / Đỗ Thị Thạch chủ biên
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Bộ giáo dục và đào tạo
Điều động tàu / Nguyễn Viết Thành ; Hđ: Lê Thanh Sơn
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận