Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Thân, Ngọc Hoàn
Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện / Thân Ngọc Hoàn, Nguyễn Tiến Ban
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007
368tr. ; 24cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VT 03542, PD/VT 04855, PD/VT 06237, PD/VT 06290, PD/VV 04425
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VT 05835, PM/VT 05961
Tổng số bản: 7
Số bản rỗi: 6 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Máy điện / Thân Ngọc Hoàn
Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động / Nguyễn Phùng Quang
Máy điện. Tập 1 / Vũ Gia Hanh:chủ biên; Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận