Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Thu Thảo
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Thu Thảo chủ biên
H. : Lao động-xã hội, 2006
320tr. ; 21cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VV 03300
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VV 03903, PM/VV 03926-7
Tổng số bản: 4
Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương/ Vũ Hữu Tửu
Giáo trình thanh toán quốc tế / Đinh Xuân Trình
English for marine engine students and ship's engineers = Tiếng anh cho sinh viên và sĩ quan máy tàu thuỷ/ Nguyễn Tường Luân
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận