Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phạm, Văn Minh
Lập quy trình công nghệ tàu dầu 13.500 tấn tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu / Phạm Văn Minh; Nghd.: Ths. Hoàng Văn Thủy
Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011
160 tr. ; 30 cm + 09 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 09450
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/BV 09450
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập cơ học lý thuyết. Phần II: Động lực học (đầu bài, hướng dẫn giải) / Nguyễn Đình Hùng
Lập quy trình công nghệ tàu hàng đa năng 9200 DWT tại tổng công ty CNTT Bạch Đằng / Trần Văn Chính;Nghd.: Th.s Đoàn Văn Tuyền
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận