Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thái Sơn
Thiết kế cần trục chân đế sức nâng 13T dùng ở cảng biển / Nguyễn Thái Sơn; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Xuân Hương
Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 09969
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/BV 09969
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Thiết kế cần trục tháp K - 674 sức nâng Q=25 T, tầm với lớn nhất R=35 m chiều cao nâng H= 46m / Phạm Văn Đại; Nghd.: PGS.TS Trần Văn Chiến
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận