Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Lê, Thị Bình Nguyên
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác bãi container của công ty cổ phần tiếp vận Biển Đông (Biendong Logicstic)- chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Bình Nguyên; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011
66 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 01123
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận