Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Hỏi và đáp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Nguyễn Thế Kiệt, Đỗ Thị Thạch, Nguyễn Thị Nga, ..
H : Chính trị hành chính, 2010
250tr. ; 20cm
Call Number: 335.41 HOI 2010
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VV 03251-3, PD/VV 03362
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VV 04339-42
Tổng số bản: 8
Số bản rỗi: 8 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2: môn toán cao cấp tập 1 / Lê Ngọc Lăng; Nguyễn Chí Bảo;Trần Xuân Hiến,...[Chủ biên]
Hỏi đáp môn triết học Mác - Lênin / Trần Văn Phòng chủ biên; Nguyễn Thế Kiệt biên soạn
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận