Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Diễm
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh máy móc nhập khẩu tại công ty cổ phần phát triển đô thị nam Hà nội / Nguyễn Thị Diễm.; Nghd.: Ths. Đỗ Đức Phú
Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013
66 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 12195
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship năm 2011 / Phạm Thị Thu Huyền; Nghd.: Ths. Phạm Thế Hưng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận