Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Trần, Bình
Tính khung nhà nhiều tầng bằng cách tra bảng/ Trần Bình, Hồ Anh Tuấn
H.: Khoa học kỹ thuật, 1980
412 tr. ; 28 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 00055
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp (CTĐT) / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông Đình Chất
Hội nghị khoa học giáo dục và công nghệ kỷ năm 42 năm ngày thành lập trường / Tiểu ban Công trình và Bảo đảm an toàn đường thuỷ. Trường Đại học Hàng hải
Bài tập cơ học lý thuyết. P. II, Động lực học (đầu bài, hướng dẫn giải) / Nguyễn Đình Hùng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận