Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Trần, Bình
Tính khung nhà nhiều tầng bằng cách tra bảng/ Trần Bình, Hồ Anh Tuấn
H.: Khoa học kỹ thuật, 1980
412 tr. ; 28 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 00055
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp/ Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông Đình Chất
Hội nghị khoa học giáo dục và công nghệ kỷ năm 42 năm ngày thành lập trường/ Tiểu ban công trình và bảo đảm an toàn đường thuỷ - Trường đại học hàng hải
Bài tập cơ học lý thuyết. Phần II: Động lực học (đầu bài, hướng dẫn giải) / Nguyễn Đình Hùng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận