Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Hồ, Văn Sung
Cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. T. 2, Mạch điện chức năng (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
305tr. ; 24cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VT 04008-9
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VT 06222-4
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường : Biên soạn theo chương trình khung môn học đo lường điện và cảm biến đo lường do bộ giáo dục và đào tạo ban hành / Nguyễn Văn Hoà chủ biên ; Bùi Đăng Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng
Thiết kế cuộn dây và biến áp trong thiết bị điện tử công suất : Dùng cho các trường đào tạo hệ đại học kỹ thuật điện / Trần Văn Thịnh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận