Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phạm, Thị Hậu
Các biện pháp thúc đẩy hoạt động khai thác container nhập khẩu tại kho CFS công ty Cổ phần Container Việt Nam / Phạm Thị Hậu; Nghd: Bùi Thị Thanh Nga
Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014
73tr; 27cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 12958
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Tổ chức xuất khẩu lô hàng hạt kê tại công ty Agrexport - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng quý II năm 2012 / Lê Đức Hào; Nghd.: Phan Thị Bích Ngọc
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
Tổ chức thực hiện nhập khẩu lô hàng thép hình cho công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí Ptramesco quý 2 năm 2014 / Đào Đình Khôi; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận