Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Trần, Đức Sơn
Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác phức Cu(Glu) trên vật liệu ilmenit và ứng dụng thử nghiệm xử lý nước thải công nghiệp chứ phenol bằng H2O theo phương pháp oxy hóa-xúc tác / Trần Đức Sơn; Nghd.: Ngô Kim Định
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014
35tr; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 13240
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận