Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Xuân
Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác phức Cu(Glu)Phen trên vật liệu Ilmenite và ứng dụng thử nghiệm xử lý nước thải chứa Phenol bằng H2O2 theo phương pháp oxi hóa-xúc tác phức / Nguyễn Thị Xuân; Nghd.: Ngô Kim Định
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014
47tr; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 13241
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận