Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Lê, Văn Tùng
Nghiên cứu và đánh giá sự làm việc của động cơ diesel thủy khi chọn nhiên liệu hỗn hợp dầu cọ nguyên chất - dầu diesel truyền thống (DO) làm nhiên liệu thay thế. / Lê Văn Tùng; Nghd.: PGS.TSKH. Đặng Văn Uy
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013
86 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 01749
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận