Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Đoàn, Ngọc Nam
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao nghiệp vụ khiếu nại tổn thất trong hợp đồng bảo hiểm thân tàu định hạn ITC cho chủ tàu và người quản lý tàu tại Việt nam / Đoàn Ngọc Nam; Nghd.: Nguyễn Mạnh Cường
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014
76tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 01717
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận