Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Vũ, Văn Hiểu
Hướng dẫn thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp: Tài liệu dùng làm sách giáo khoa cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng xây dựng, kiến trúc.. / Vũ Văn Hiểu chủ biên; Hoàng Văn Huệ, Nguyễn Xuân Hinh, Phạm Trọng Huệ
H. : Xây dựng, 2011
112tr. ; 27cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VT 05051
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VT 07021-2
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận