Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn, Văn Thẫm
Biện pháp mở rộng thị trường kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ( Bảo hiểm Vietinbank) / Nguyễn Văn Thẫm; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hồng Vân
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015
78 tr.; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 02533
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận