Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn, Minh Luận
Biện pháp thực hiện các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chuẩn mới của tỉnh Bình Dương trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên giai đoàn 2018-2020 / Nguyễn Minh Luận; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
72tr. ; 30cm
Call Number: 658 BIÊ 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03530
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận