Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2016018692
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Grath, Anders, 1943- author
The handbook of international trade and finance : The complete guide for international sales, finance, shipping and administration / Anders Grath
London : Kogan Page, 2016
ix, 249 pages ; 23 cm
Call Number: 382 HAN 2016
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 03865
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003865%20-%20The%20handbook%20of%20international%20trade%20and%20finance.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
Baker and Taylor BTCP

YBP Library Services YANK

Online version: Grath, Anders, 1943- Handbook of international trade and finance. 4th edition. London ; Philadelphia : Kogan Page, 2016 9780749475994 (DLC)