Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 97043585
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Greenberg, Michael D., 1935-
Advanced engineering mathematics / Michael D. Greenberg
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, ©1998
xix, 1324 pages : illustrations ; 26 cm
Call Number: 515 ADV 1998
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 03919, SDH/LT 03979
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003919%20-%20Advanced-engineering-mathematics-2nd-ed.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận