Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn, Phương Thảo
Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình / Nguyễn Phương Thảo ch.b; Nguyễn Văn Tín, Phạm Duy Đông, Ngô Hoàng Giang
H.: Xây dựng, 2018
76tr. ; 27cm
Call Number: 696 HƯƠ 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3)   Sơ đồ
PD/VT 06192-3
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT 09254-61
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận