Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Ấn phẩm định kỳ
Thông tin mô tả: Tuyển tập khoa học sinh viên : SEE journal of science / Viện Đào tạo chất lượng cao. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
134tr. ; 30cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Báo - Tạp chí [ Rỗi ]  Sơ đồ
TC00143
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  Không có thông tin bổ sung
Bình phẩm, bình luận