Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Phạm, Văn Hiệp
Biện pháp tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài / Phạm Văn Hiệp; Nghd.: Đặng Công Xưởng
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019
75tr. ; 30cm
Call Number: 658 BIÊ 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03903
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận