Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2016904144
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Hayashi, Yoshitsugu, 1951-, author
Disaster resilient cities : Concepts and practical examples / Yoshitsugu Hayashi, Yasuhiro Suzuki, Shinji Sato, ..
Amsterdam : Elsevier; Butterworth-Heinemann, 2016
xiii, 191p. : illustrations, maps ; 23cm
Call Number: 363.3 DIS 2016
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LV 00867
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
  
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
Ebook version