Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Thân, Ngọc Hoàn
Bài tập điện kỹ thuật/ Thân Ngọc Hoàn
Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1994
118 tr.: 20 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 00857
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Máy điện. Tập 2/ Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà; Vũ Gia Hanh chủ biên
Máy điện. Tập 1/ Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà; Vũ Gia Hanh chủ biên
Truyền động điện tàu thuỷ / Lưu Đình Hiếu
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận