Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Rawson, K.J
Basic ship theory / K.J. Rawson
Oxford : Butterworh Heineman, 2001
727 tr. ; 23 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/Lt 00050, SDH/Lt 00394
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBook/Basic%20Ship%20Theory.pdf
http://opac.vimaru.edu.vn/edata/EBook/Basic%20Ship%20Theory.pdf
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Cơ học kết cấu tàu thuỷ. Phần 1, Cơ học kết cấu thân tàu và công trình nổi / Trần Công Nghị, Trần Văn Vân, Ngô Quý Tiệm
Lý thuyết phương pháp đạo hàm riêng/ Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Minh Thương
Giải tích II + III: Phép tính Vi phân và tích phân của hàm nhiều biến/ Trần Bình
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận