Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Dagel, John F
Diesel engine and fuel system repair / John F. Dagel
Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002
832p. ; 28cm
Call Number: 621.4 DIE 2002
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/Lt 00076
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000076%20-%20Diesel%20engine%20and%20fuel%20system%20repair%20fifth%20edition.pdf
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Máy phụ tàu thuỷ. Tập 1/ Trần Huy Dũng
Khai thác hệ động lực tàu thuỷ/ Đặng Văn Tuấn, Lương Công Nhớ
Máy phụ tàu thuỷ/ Bùi Hồng Dương, Trịnh Bá Trung; Đỗ Đức Lưu biên tập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận