Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Kiều, Khắc Lâu
Cơ sở kĩ thuật siêu cao tần/ Kiều Khắc Lâu
H.: Giáo dục, 1998
247 tr.; 28 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 01219-20
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 03140-54
Tổng số bản: 17
Số bản rỗi: 16 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Kỹ thuật số/ Nguyễn Thuý Vân
Kỹ thuật mạch điện tử / Phạm Minh Hà
Kỹ thuật truyền số liệu / Cb: Nguyễn Hồng Sơn; Hoàng Đức Hải
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận