Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đại số và hình học giải tích / Đào Huy Bích, Phan Văn Hạp . - H: Đại học Quốc Gia, 1998 . - 109 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02646-Pd/vv 02648, Pm/vv 02556-Pm/vv 02562
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 2 Lý thuyết đàn hồi / Đào Huy Bích . - Xuất bản lần 2 có bổ sung và sửa chữa. - H. : Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1979 . - 511 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Vt 00998, Pm/Vt 00999
 • Chỉ số phân loại DDC: 531
 • 3 Lý thuyết đàn hồi/ Đào Huy Bích . - H.: Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1972 . - 443 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00927
 • Chỉ số phân loại DDC: 531.01
 • 4 Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến. Chuỗi số và chuỗi hàm/ Đào Huy Bích, Phan Văn Hạp . - H: Đại học Quốc Gia, 1998 . - 116 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02639, Pd/vv 02640, Pm/vv 02466-Pm/vv 02473
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 5 Tuyển tập bài tập cơ lý thuyết (đề bài và lời giải). Tập 1/ I.V. Mêserxki, H. Noibe; Đào Huy Bích... [ et al. ] dịch . - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1975 . - 405 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Vt 01023-Pm/Vt 01026
 • Chỉ số phân loại DDC: 531
 • 6 Xây dựng chương trình tự động cập nhật điểm viết tay thông qua phiếu điểm (được scan qua máy quét) / Đào Huy Bích; Nghd.: Ths. Trần Đình Vương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 51 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10145
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :