Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 41 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-chi nhánh tỉnh Hải Dương / Trịnh Trung Hiệp; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 101tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03518
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của trung tâm phát triển quỹ đất Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh / Vũ Thị Vân Anh; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03625
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Quảng Yên / Nguyễn Thị Hoan; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03386
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách nhà nước của UBND Phường Vĩnh Niệm, Quân Lê Chân, TP. Hải Phòng / Trần Thanh Tùng; Nghd.: PGS.TS Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02519
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Hải Phòng / Trần Hoàng Đức; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02068
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV / Lê Trung Hiếu ; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03313
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp phát triển hoạt động kinh doanh của Mobifone tỉnh Quảng Ninh II / Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03394
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02722
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Minh Thu; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03614
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam Agribank-chi nhánh Hải An-Hải Phòng / Phạm Thị Hải Yến; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02883
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch nông thôn tại trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương / Dương Hùng Trí; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 121tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03179
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực của công ty cổ phần công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng / Trần Duy Hưng; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02626
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng côngty cổ phần bảo hiểm Bảo Long / Hoàng Thị Hương Thảo; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03397
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Danh Tùng; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02715
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nam Sách-Hải Dương / Nguyễn Thị Bích Huế; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03676
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt nam khu vực đông bắc / Bùi Tâm Trang; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03559
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại rung tâm y tế huyện Vân Đồn / Phạm Quốc Việt; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02723
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Kỹ thuật robot : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học khối kỹ thuật / Đào Văn Hiệp . - In lần thứ 2 có bổ sung và sửa chữa. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 . - 244tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/ky%20thuat%20robot%202004.pdf
 • 19 Kỹ thuật robot : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học khối kỹ thuật / Đào Văn Hiệp . - In lần thứ nhất. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2003 . - 206tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/ky%20thuat%20robot%202003.pdf
 • 20 Một số biện pháp đẩy mạnh công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của thanh tra tỉnh Hải Dương / Vũ Thanh Tùng; Nghd. : Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03072
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Châu / Quách Minh Thu; Nghd. : Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02951
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước tại Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng / Phạm Văn Thịnh; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03458
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp hoàn thiện công tác thu nội địa trên địa bàn Thành phố Hải Phòng / Phạm Hữu Tài; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03648
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp hoàn thiện công tác thu phí cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Tiến Thành ; Nghd. : Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03697
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức hành chính Nhà nước Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng / Hoàng Công Đạt; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03041
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Kinh Môn, Hải Dương II / Đoàn, Quyết Việt Anh ; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03875
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm Vạn Xuân - Lê Chân - Hải phòng / Nguyễn Đình Nam; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03898
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Ngô Quyền / Nguyễn Trung Kiên; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03450
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hải Phòng / Lưu Thị Thanh Vân; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03039
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Phà Rừng / Nguyễn Thị Thanh Thúy; Nghd.: PGS.TS Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02369
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 41 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :