Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Đặng Thế Sâm; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 62tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02782
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :