Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan trong thương mại xuất nhập khẩu tại Việt Nam / Đặng Thị Ngân; Nghd.: Ths. Đoàn Trọng Hiếu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 14888
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :