Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An toàn lao động trên tàu thủy / Trương Văn Đạo, Đặng Thanh Tùng; Võ Đình Phi h.đ . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2016 . - 129tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/HHA004 0001-GT/HHA004 0021, PD/VT 07005-PD/VT 07007, PD/VT 07169, PM/VT 09423-PM/VT 09425
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Tính toán kiểm nghiệm hệ thống khí trơ (IGS) và hệ thống kiểm soát dầu thải (ODME) trên tàu chở dầu thô – PV TRANS MECURY / Đặng Thanh Tùng, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Hữu Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 25tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00451
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt tại huyện Vĩnh Bảo công suất 4800 m3/ngày / Đặng Thanh Tùng; Nghd.: Th.S Trần Hữu Long . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12058
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Xây dựng chương trình điều khiển giám sát, thu thập và lưu trữ dữ liệu hoạt động của PLC S7- 1200 qua mạng internet / Đặng Thanh Tùng; Nghd.: Ths. Trần Tiến Lương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 66 tr. ; 30 cm. + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13575, PD/TK 13575
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Xây dựng mô hình dự báo giá cước dịch vụ vận tải container bằng đường biển / Đặng Thanh Tùng; Nghd.: Bùi Xuân Trường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 50tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13693
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Xây dựng mô hình nhận dạng hư hỏng động cơ diesel tàu thủy dựa trên phân tích đồ thị công bằng mạng nơ ron nhân tạo / Đặng Thanh Tùng; Nghd.:TS. Lê Văn Điểm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 117 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01196
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :