Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 47 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đảm bảo an toàn trong phát triển dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử tại Vietinbank chi nhánh Ngô Quyền / Đỗ Thị Hồng Trang; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02744
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank-chi nhánh huyện Tứ Kỳ, Hải Dương / Nguyễn Mạnh Cường; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03388
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về lễ hội-văn hóa tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Nguyễn Thanh Đức; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03762
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Võ Ngọc Phượng; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03830
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tăng cường quản lý ngân sách xã tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương / Phạm Hồng Đại ; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03170
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty Hàng hải Việt Nam / Bùi Thị Thụy Minh; Nghd.: TS. Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00635
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng / Vũ Lan Hương ; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03348
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại công ty cổ phần giám định Vinacomin / Phạm Anh Tuấn; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03529
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Cẩm Phả / Vũ Thị Thanh Huyền; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02747
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm bia Việt Hà của công ty TNHH MTV đầu tư Việt Hà / Đào Trọng Tuệ; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02314
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện thủy nội địa, tàu biển hoạt động tại cảng Chinfon giai đoạn 2013-2018. / Đậu Văn An; Nghd.: TS.Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01572
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty Cổ phần phát triển hàng hải đến năm 2015 / Đặng Thái Vinh; Nghd.: TS. Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00809
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thép Thăng Long Kansai / Vũ Thị Anh Thư; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 95tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01822
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động trên tuyến sông Đá Bạch / Đỗ Văn Anh; Nghd.: TS. Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01429
 • Chỉ số phân loại DDC: 386.068
 • 15 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty nhiệt điện Mông Dương / Lê Anh Dũng; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03761
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Sông Cấm tại BQL công trình xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng / Trần Minh Tuân; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03549
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại cục dự trữ nhà nước khu vực Đông Bắc / Lê Thị Việt Anh; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02439
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Agribank chi nhánh huyện Ninh Giang-Hải Dương / Nguyễn Phi Hùng; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 72tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03389
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo để phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần bao bì VLC / Nguyễn Thành Chung; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02614
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vosco / Bùi Thị Thanh Nhã; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03612
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Phan Tiến Ngọc; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 98tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01708
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ vận tải của công ty xăng dầu khu vực III / Nguyễn Văn Tâm; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 85tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01707
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải container bằng đường bộ ngoài quốc doanh tại Hải Phòng / Nguyễn Đình Chung;Nghd.:TS.Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 71 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00053
 • 24 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng / Đoàn Duy Thành; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 84tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01705
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí đúc Mỹ Đồng / Nguyễn Thị Hồng Minh ; Nghd. : Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03790
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bao bì Đồ họa chuyên nghiệp / Bùi Thu Hà; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02897
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Phát triển hợp pháp / Phạm Mạnh Cường ; Nghd.; Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03114
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng / Bùi Mai Phương; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03005
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH thương mại và vận tải Quốc Bảo / Phạm Quang Hòa; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03624
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp nâng cao hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Văn phòng Cục Hải quan Hải Phòng / Vũ Đức Anh; Nghd. : Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02898
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 47 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :