Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 28 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bộ điều chỉnh vòng quay Woodward / Đặng Văn Uy . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2009 . - 187 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: BCVQ 0001-BCVQ 0370, Pd/vt 03192-Pd/vt 03201, PD/VT 06414, Pm/vt 05743-Pm/vt 05762, PM/VT 08746
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Chiến lược và các giải pháp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực hàng hải quốc gia đến 2010 và định hướng dến 2020 / Đặng Văn Uy . - 2008 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 11, Tr 12-13
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 3 Cơ sở lý thuyết tự động điều chỉnh và điều khiển. Tập 1/ Đặng Văn Uy . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1995 . - 314 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: CLTDK1 00001-CLTDK1 00024, Pd/vv 01218-Pd/vv 01220, Pm/vv 00231, Pm/vv 00232
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 4 Cơ sở lý thuyết tự động điều chỉnh và điều khiển. Tập 2/ Đặng Văn Uy . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1995 . - 97 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: CLTDK2 0001-CLTDK2 0028, Pd/vv 01215-Pd/vv 01217, Pm/vv 00233, Pm/vv 00234
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 5 Diesel sinh học - tiềm năng ứng dụng trên các động cơ diesel tàu thủy ở Việt Nam / Đặng Văn Uy, Trần Thế Nam . - 2010 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 24, tr.103-108
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Động cơ diesel-đối tượng bậc 2 khi điều khiển tốc độ / TS.Đặng Văn Uy, TS.Lê Văn Học, Hoàng Kim Cường . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 9, tr. 77-80
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 7 Hệ thống tự động hệ động lực tàu thủy / Đặng Văn Uy . - Hải Phòng : Trường Đại học Hàng hải, 1997 . - 300 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: HTDT 00001-HTDT 00018
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 8 Mạng nơron Hofild và Heming / Đặng Văn Uy, Lê Văn Học . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 6, tr. 8-12
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • 9 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống làm mát tới ứng suất nhiệt của ống lót xilanh động cơ tàu thủy bằng phần mềm Ansys / Phạm Hoàng Long; Nghd.: TS. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01528
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 10 Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp dầu thực vật - diesel đến phun nhiên liệu, tạo hỗn hợp, cháy và tính năng của động cơ diesel tàu thủy / Nguyễn Đức Hạnh ; Nghd.: Đặng Văn Uy, Nguyễn Đại An . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2020 . - 138tr. ; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00082
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 11 Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ tải đến các thông số kỹ thuật của hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel tàu thuỷ / Phạm Ngọc Tuyền; Nghd.: PGS TSKH. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 85 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00759
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 12 Nghiên cứu các hình thức quá tải đối với động cơ diesel tàu thủy và biện pháp hạn chế / Bùi Quốc Tú; Nghd.: TS Đặng Văn Uy . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2005 . - 75tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00423
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 13 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hỗn hợp dầu thực vật - dầu diesel đến áp suất phun nhiên liệu của động cơ diesel Hanshin 6LU32 / Nguyễn Đức Hạnh, Đặng Văn Uy, Nguyễn Đại An . - 2013 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 36, tr.23-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 14 Nghiên cứu đánh giá sự mất cân bằng về công suất giữa động cơ diesel lai chân vịt và chân vịt đối với tàu thủy sau một thời gian đưa vào khai thác. / Dương Phan Anh; Nghd.: PGS.TSKH. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01918
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 15 Nghiên cứu khả năng ứng dụng nhiên liệu sinh học cho động cơ diesel thủy cỡ nhỏ trong điều kiện ở Việt Nam / Nguyễn Đức Hạnh; Nghd.: TS. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 67 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01060
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 16 Nghiên cứu phát triển thiết bị hòa trộn liên tục hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật - dầu diesel cho động cơ diesel tàu thủy cỡ vừa và nhỏ / Trần Thế Nam; Nghd.: Đặng Văn Uy, Nguyễn Đại An . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 115tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00040
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000040%20-%20Tran%20the%20nam%20-%20Tom%20tat.pdf
 • 17 Nghiên cứu sự làm việc song song của các động cơ diesel tàu thuỷ trong trạng thải động và đề xuất quy trình khai thác / Vũ Thế Trí; Nghd.: TS. Đặng Văn Uy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 97 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00836
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 18 Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển mờ điều khiển mức nước của nồi hơi phụ tàu thủy. / Nguyễn Ngọc Anh; Nghd.: PGS.TSKH. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01758
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 19 Nghiên cứu thiết kế hệ thống đảm bảo an toàn cho động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng thay thế. / Vương Triều Dương; PGS.TSKH.Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01920
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 20 Nghiên cứu và đánh giá sự làm việc của động cơ diesel thủy khi chọn nhiên liệu hỗn hợp dầu cọ nguyên chất - dầu diesel truyền thống (DO) làm nhiên liệu thay thế. / Lê Văn Tùng; Nghd.: PGS.TSKH. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01749
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 21 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động điều khiển từ xa cho động cơ diesel chính trên các tàu thuỷ cỡ vừa và nhỏ ở Việt Nam / Trương Văn Đạo; Nghd.: Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 162tr. ; 30cm + 01 tóm tắt + 01 CD ROM
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00021
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000021%20-%20TRUONG%20VAN%20DAO-10p.pdf
 • 22 Những vấn đề cần giải quyết khi chuyển đổi động cơ diesel sang sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng / Đặng Văn Uy . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.109-114
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 23 Phương pháp tối ưu hoá quy hoạch hình học các thành phần của một tổ hợp trong thành phố / Đặng Văn Uy, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Bảo Ngọc . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 6, tr.5-7
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.6
 • 24 Sổ tay về tàu chở dầu dành cho sĩ quan boong/ C. Baptist; Đặng Văn Uy dịch . - England: Brow son, 1993 . - 291 tr.: 15 phụ bản vẽ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00713-Pd/vt 00715, Pm/vt 02013-Pm/vt 02019
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 25 Thiết kế hệ thống xẻ bao hàng rời tự động khi xếp hàng xuống tàu / Trần Văn Diêm; Nghd.: PGS.TSKH. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01232
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 26 Tối ưu hóa hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trung tâm trên tàu thủy ứng dụng bộ điều khiển mờ PID / Hoàng Ngọc Duy; Nghd.: PGS.TSKH. Đặng Văn Uy . - Hải phòng Đại học Hàng hải 2012 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01243
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 27 Trường Đại học Hàng hải Việt nam đi đầu trong công tác quan hệ hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực / PGS.TSKH. Đặng Văn Uy . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, số 5, tr 15-18
 • Chỉ số phân loại DDC: 378
 • 28 Xây dựng phương pháp dự báo hư hỏng và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của động cơ diesel tàu thuỷ dựa trên phân tích quá trình cháy / Trần Xuân Biển; Nghd.: TS. Đặng Văn Uy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 88 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00837
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 28 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :