Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập quản trị chất lượng / Đỗ Thị Đông chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 . - 174 tr. ; 21 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 04556, PD/VV 04557, PM/VV 04284-PM/VV 04286
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :