Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giám sát quá trình cấp nhiên liệu của động cơ diesel 6LU32 tại trung tâm nghiên cứu hệ động lực tàu thủy bằng dao động. / Đỗ Văn Đoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 31 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00059
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 2 Nghiên cứu quy trình bảo trì tiên tiến áp dụng cho động cơ diesel tàu thủy. / Đỗ Văn Đoàn; Nghd.: TS. Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01748
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Thiết kế hệ thống điều hoà không khí tàu chở hàng 34.000 DWT / Đỗ Văn Đoàn; Nghd.: Ths. Bùi Văn Lưu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 114 tr. ; 30 cm + 07 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07746, Pd/Tk 07746
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :