Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải tại công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Tùng Anh / Đoàn Thị Phương Anh; Nghd.: Đỗ Đức Phú . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 44tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15071
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Đánh giá hiệu quả kinh doanh mặt hàng sữa bột công thức của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk / Phạm Hồng Nhung; Nghd.: Ths. Đỗ Đức Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14949
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đông Nam Á-Seabank, chi nhánh Hải Phòng và một số giải pháp hoàn thiện chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế / Lê Thị Thanh Huyền; Nghd.: Th.S Đỗ Đức Phú . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12175
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH giao nhận và vận tải Key Line / Phạm Thị Thu Hà; Nghd.: Th.S ĐỖ Đức Phú . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12244
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đưa hàng nhập khẩu về bãi container Gemadept Đông Hải của công ty TNHH một thành viên Gemadept Hải Phòng / Đào Thị Thắm; Nghd.: Th.S Đỗ Đức Phú . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12204
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Techcombank / Lâm Thị Mai Phương; Nghd.: Ths Đỗ Đức Phú . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14981
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Hoàn thiện chuỗi cung ứng gạo tám xoan Hải Hậu cho công ty cổ phần phân phối bán lẻ VNF1 / Trần Thị Thúy Diệu; Nghd.: Th.S Đỗ Đức Phú . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12177
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động trợ cấp xuất khẩu tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2010 đến 2015 / Phạm Đức Huy; Nghd.: Ths. Đỗ Đức Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14894
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh máy móc nhập khẩu tại công ty cổ phần phát triển đô thị nam Hà nội / Nguyễn Thị Diễm.; Nghd.: Ths. Đỗ Đức Phú . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12195
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhành Hải Phòng / Nguyễn Thúy Thanh; Nghd.: Th.S Đỗ Đức Phú . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12169
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng / Vũ Thị Diệu Linh.; Nghd.: Ths Đỗ Đức Phú . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12196
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Nghiên cứu lựa chọn mô hình quy hoạch bến cảng container trong xu hướng hội nhập quốc tế của các cảng biển Việt Nam / Dương Văn Bạo, Đỗ Đức Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00328
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Nghiên cứu phát triển đội tàu sông pha biển vận tải container ven biển Việt Nam / Dương Văn Bạo, Đỗ Đức Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00556, NCKH 00557
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Nghiên cứu tác động của tự do hóa thương mại đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh dịch vụ vận tải biển / Bùi Đức Thanh Nga, Đỗ Đức Phú, Lê Thành Luân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 42tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00321
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Những rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam / Bùi Thị Yến Thu; Nghd.: Ths Đỗ Đức Phú . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14980
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 16 Quy trình giao nhận nhập khẩu lô hàng hạt nhựa phỉ phi mậu dịch tại Công ty TNHH Everstar Sealandair trong năm 2015. / Hoàng Duy Thành; Nghd.: Ths Đỗ Đức Phú . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14851
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Quy trình xuất khẩu lô hàng vôi cục sang Đài Loan của công ty Cổ phần Đức Thái. / Vũ Hải Hưng; Nghd.: Ths Đỗ Đức Phú . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14850
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Rủi ro khi sử dụng Incoterms 2010 trong hợp đồng mua bán quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam. / Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Ths Đỗ Đức Phú . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14857
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :